Forma za generisanje vaučera za rani pristup akciji STARO ZA NOVO