Optika Salihbegović
Stari Grad
Despićeva 6
+387 33 222 398

Optika Salihbegović
Novo Sarajevo
Mercator
Ložionička 16
+387 33 653 300

Optika Salihbegović
Ilidža
Grand Centar
Butmirska cesta 14
+387 33 637 610