Garancija

GARANCIJA

Za sve proizvode iz naše ponude garantujemo da su originalni i ispravni.

Svi proizvodi u prodaji su pregledani i prošli kontrolu kvalitete.

Garancijom su obuhvaćene fabričke greške pri proizvodnji i montaži naočala.

Pod garancijom ne spadaju mehanička ili hemijska oštećenja, kvarovi nastali nepravilnim rukovanjem ili zahvatima neovlaštene osobe i ukoliko kupac ne posjeduje garantni list.

Garancija se ne odnosi na dijelove naočala koji mogu promijeniti svoj izgled pod uticajem nošenja.

Pod garancijom ne spadaju markacije na ručkicama i staklima, koje usljed nošenja i čiščenja vremenom mogu da spadnu.

Sve naočale iz ponude Optike Salihbegović imaju garanciju do 12 mjeseci od dana kupovine proizvoda.

Produžena garancija od dodatnih 6 mjeseci se ostvaruju pod uslovima da kupac donese naočale na obavezni servis nakon 60 dana.

U tom slučaju se garancije produžava na 18 mjeseci od dana kupovine proizvoda.

Servis za produženu garanciju – 60 dana od kupovine naočala:

  • Vizuelni pregled naočala
  • Kontrola stabilnosti stakala
  • Personaliziranje okvira prema potrebi klijenta
  • Zamjena stopica po potrebi.
  • Pregled nastavaka na ručkicama
  • Zatezanje šarafčića
  • Ultrazvučno čišćenje naočala
  • Ostale radnje koje mogu produžiti vijek naočala

Optika Salihbegović se obavezuje da podsjeti kupca na servis.

U tu svrhu će se koristiti kontakt telefon ili mail kupca.

Peak Shops   Naše Optike

Despićeva 6
Ložionička 16 (Mercator)
Butmirska cesta 14 (Ilidža)

Despićeva: 033 222-398
Mercator: 033 653-300
Ilidža: 033 653-300

Email: info@optika-salihbegovic.com

Peak Shops    Store Hours

Monday-Saturday 11am–7pm ET
Sunday 11am–6pm ET